رفتن به نوشته‌ها

مهارت های من

توسعه نرم افزار 95%
امنیت اطلاعات 65%
شبکه های کامپیوتری 80%
فناوری اطلاعات 75%
تحلیل داده 50%
سیستم های توزیع شده 70%
امنیت شبکه 85%
سئو 55%